Aktualności

Nowa strona internetowa
Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na nowej stronie internetowej. Więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
dr Anna Surynt-Skorupa

ul. Okólnik 11A lok. 34A
00-368 Warszawa

tel. 512 470 624
email: anna.surynt@op.pl

O Kancelarii


Witam serdecznie na stronie mojej Kancelarii Adwokackiej.
 
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W latach 2002-2005 odbyłam aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. Po złożonym egzaminie sędziowskim uzyskałam wpis na listę adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej. Od 2007 r. jestem członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie.
 
Wysoki stopień mojej specjalizacji w świadczeniu usług prawnych pozostaje w związku z nabytym doświadczeniem i praktyką w pracy w Wymiarze Sprawiedliwości, we wszystkich wydziałach zarówno Sądu Okręgowego jak i Sądu Rejonowego w Warszawie. Od 2006 r. współpracowałam z Kancelarią Radcy Prawnego w Warszawie. Swoje umiejętności pogłębiałam także w ramach prowadzonej indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.
 
W praktyce zajmuję się przede wszystkim sprawami cywilnymi, karnymi i rodzinnymi. Moja wiedza oraz zainteresowania od wielu lat koncentrują się również na zagadnieniach z zakresu prawa pracy, czego wyrazem są ukończone w 2008 r. studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obroniona przeze mnie rozprawa doktorska na temat „Przedawnienia roszczeń w prawie stosunku pracy” została przygotowana w Katedrze Prawa Pracy i dotyczyła zagadnień z pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego. W dniu 18 czerwca 2010 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN został nadany mi stopień naukowy doktora nauk prawnych.
 
Dotychczas zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły mi także na skoncentrowaniu się na szczególnie trudnej, a zarazem niezmiernie ważnej z punktu widzenia społecznego, problematyce spraw z szeroko rozumianego prawa medycznego, obejmującej obszar spraw z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej za zawinione błędy sztuki lekarskiej. Swoje umiejętności i zainteresowania dodatkowo rozwijałam w ramach Studiów Podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończyłam w roku 2011/12. Nadto uczestniczyłam w seminarium Edukacji Prawniczej "Prawo medyczne" zorganizowanym na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologi Społecznej w Warszawie.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Wykonanie strony internetowej - jcd.pl | Na silniku windu.org